Spor Kunsten!

Spor Kunsten - åbne Værksteder er de professionelle kunstneres forening. Den har det formål at formidle kunst til kunstinteresserede og kunstelskere i kunstnernes eget miljø - i vores atelier - der hvor kunsten bliver skabt.

Spor Kunsten - åbne Værksteder er derfor en vejviser til hvor du finder de mange deltagende kunstnere - og der hvor du kan få oplyst hvilken kunstart de arbejder med etc. Vi har gjort det muligt, at du kan besøge disse værksteder over to dage i den første weekend i oktober - hvert år. I år er det lørdag og søndag den 3. og 4. oktober kl. 11 - 17 hos professionelle kunstnere i Aarhus, Odder og Silkeborg.

Spor Kunsten - åbne Værksteder viderefører det projekt, der tidligere hed åbne Værksteder med støtte fra Aarhus Amt; og senere blev til Midt i Kunsten støttet af Region Midt. Vi er en 100% brugerbetalt forening, som udfører dette store arbejde ved hjælp af medlemmers og venners frivillige arbejde.

Hent eller læs hele kataloget her.